Adoptieverklaring


Hierbij verklaar ik, ondergetekende, dat ik een baangedeelte adopteer van de combibaan op Sportpark Zuid in Doetinchem, te weten:

x vierkante meter van één van de beide rechte gedeelten.
(€10,- per vierkante meter)
x een strook van 5 meter in één van de beide rechte bochten.
(€50,- per strook met een lengte van 5 meter en een breedte van ongeveer 1 meter)
x een strook van 10 meter in één van de beide rechte bochten.
(€100,- per strook met een lengte van 10 meter en een breedte van ongeveer 1 meter)

Ik maak de verschuldigde adoptiekosten over naar banknummer NL95RABO0314308512 ten name van IJsvereniging Doetinchem '96 onder vermelding van 'adoptie'.

Hierbij machtig ik IJsvereniging Doetinchem '96 om eenmalig de verschuldigde adoptiekosten van mijn bankrekening af te schrijven.

  Banknr. 

Voornaam
Achternaam
Adres
Postcode
Plaats
Telefoon
E-mailadres

Neem de code over en klik op 'verzenden om uw aanvraag te versturen.